Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto perkvalifikavimo, tęstinės, profesinės ir neformaliosios studijos

 

STUDIJŲ PROGRAMOS Apimtis Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus
PROFESINĖS STUDIJOS

Pedagogika* – priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ketinantys dirbti mokytojais.

Suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas.

60 kreditų.

Trukmė 1,5 metų

2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1967  Pedagogika
Pedagogika
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO STUDIJOS

Pedagoginės specializacijos ar mokomojo dalyko studijų moduliai, skirti asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją

 

PEDAGOGINĖS SPECIALIZACIJOS MODULIAI

 

Apimtis kreditais, trukmė

Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

90 (1,5 metų)

2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938  Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
 
Pradinio ugdymo pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos
1938  prad ugd
prad ugd
 
Socialinė pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938  Socialine pedagogika
Socialine pedagogika
 

 MOKOMOJO DALYKO MODULIAI 

Lietuvių kalbos pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 
Anglų kalbos pedagogika  60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas (anglų kalba pradinių klasių mokytojams)

60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Istorijos pedagogika 60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 
Matematikos pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1358  Matematikos ped
Matematikos ped
 
Integruotų gamtos mokslų pedagogika
90 (1,5 metų) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938  gamtos mokslu
gamtos mokslu
 
Informacinių technologijų pedagogika 60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938

Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės (pretenduojantiems į Pedagogikos studijas),
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Nuskenuotus dokumentus siųsti el. paštu priemimas@tsi.su.lt.

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.


Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 115 kab., Vytauto g. 84, Šiauliai.  

Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: (8 41) 59 58 50.