Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto perkvalifikavimo, tęstinės, profesinės ir neformaliosios studijos 

 

STUDIJŲ PROGRAMOS Apimtis Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus
Tęstinės (bakalauro) studijos

Mechanikos inžinerija ir robotika – priimami asmenys turintys inžinerijos krypties profesinio bakalauro laipsnį.

Suteikiamas inžinerijos mokslų bakalauro laipsnis.

110-120 kreditų

Trukmė 2 m.

(trukmė ir kreditų skaičius gali keistis, priklausomai nuo ankstesnių studijų įskaitomų kreditų)

2019-09-01 Asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur

Programų sistemos priimami asmenys turintys informatikos krypties profesiniobakalauro laipsnį.

Suteikiamas informatikos mokslų bakalauro laipsnis

105-110 kreditų

Trukmė 2 m.

(trukmė ir kreditų skaičius gali keistis, priklausomai nuo ankstesnių studijų įskaitomų kreditų). 

2019-09-01 Asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Profesinės studijos

Pedagogika* – priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ketinantys dirbti mokytojais.

Suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas.

60 kreditų.

Trukmė 1,5 metų

2019-09-01 VF, Projekto, asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Neformaliojo švietimo studijos
Pedagoginės specializacijos ar mokomojo dalyko studijų moduliai, skirti asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją

Pedagoginės specializacijos moduliai

Apimtis kreditais, trukmė

Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

90 (1,5 metų)

2019-09-01 Projekto, asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Pradinio ugdymo pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 Projekto, asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Socialinė pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Mokomojo dalyko moduliai
Lietuvių kalbos pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Anglų kalbos pedagogika  60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur

Anglų kalbos pedagogika (specializacija „Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas)

pradinių klasių mokytojams. 

60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Istorijos pedagogika 60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Matematikos pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Integruotų gamtos mokslų pedagogika
90 (1,5 metų) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Informacinių technologijų pedagogika 60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1730 Eur
Dailės pedagogika
60 (1 metai) 2019-09-01 asmenų, įstaigų lėšos
1730 Eur

Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės (pretenduojantiems į Pedagogikos studijas),
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.


Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 115 kab., Vytauto g. 84, Šiauliai.  

Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: (8 41) 59 58 50.