Pirmos pakopos (bakalauro) perkvalifikavimo studijos:

Priimami asmenys, turintys universitetinį pedagoginį išsilavinimą.

Studijų programos:

 1. Lietuvių filologija (150 kreditų).
 2. Anglų filologija (150 kreditų). Stojantieji laiko anglų kalbos egzaminą raštu (testas) ir žodžiu.
 3. Istorija (120 kreditų).
 4. Integruotų gamtos mokslų pedagogika* (120 kreditų).

  Priimami asmenys turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą* ir baigę fizikos, chemijos arba biologijos studijas. Studijų trukmė priklauso nuo įskaitytų dalykų kreditų skaičiaus.

  Iš pirmojo diplomo gali būti įskaitoma iki 120 kreditų:

  - Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai;

  - Pedagoginių studijų dalykai;

  - Studijų krypties (gamtos mokslų) dalykai:

  - Baigusiems fizikos, biofizikos krypties studijas - fizikos studijų dalykai;

  - Baigusiems chemijos, biochemijos, biomedicinos krypties studijas - chemijos studijų dalykai;

  - Baigusiems biologijos, biomedicinos krypties studijas - biologijos studijų dalykai.

  Baigusiems studijas suteikiamas Pedagogikos bakalauro laipsnis, kvalifikacija: Pedagogas.

  Baigę studijas galės dirbti pagrindinio ugdymo programos 5-8 klasių integruotų gamtos mokslų ir 7-8 klasių chemijos, fizikos ir biologijos mokytoju.

  * Neturintiems pedagogo kvalifikacijos sudaromos sąlygos studijuoti laipsnio nesuteikiančių studijų programoje Pedagogika.

 

Pirmos pakopos (bakalauro) tęstinės studijos

Priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą.

Studijų programos:

 1. Socialinė pedagogika (120 kreditų). Priimami asmenys, turintys socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją*.
 2. Mechanikos inžinerija (120 kreditų). Priimami asmenys, turintys transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos profesinę kvalifikaciją.

* netutintiems pedagogo kvalifikacijos organizuojamos papildomosios studijos.

 

Profesinės studijos

Priimami asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir neturintys pedagogo kvalifikacijos.

Studijų programa:

 1. Pedagogika (60 kreditų).

Baigusiajam programą išduodamas studijų pažymėjimas, patvirtinantis pedagogo kvalifikaciją.

 

Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)

Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.

Baigusiajam modulį išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Studijų programos:

 1. Anglų kalba pradinėse klasėse - priimami pradinių klasių mokytojai (90 kreditų). Stojantieji laiko anglų kalbos egzaminą raštu (testas) ir žodžiu.
 2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (90 kreditų).
 3. Socialinė pedagogika (90 kreditų).
 4. Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija) (90 kreditų).
 5. Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija) (90 kreditų).
 6. Matematika (90 kreditų).
 7. Dailė (90 kreditų).
 8. Informacinės technologijos (90 kreditų).
 9. Lietuvių filologija (90 kreditų).
 10. Istorija (90 kreditų).
 11. Integruotų gamtos mokslų pedagogikos moduliai (fizika, chemija, biologija) (90 kreditų).

Baigusiems tos pačios studijų krypties programas gali būti įskaityti dalykai iš ankstesnio diplomo (iki 30 kreditų).

 

Informacija teikiama darbo dienomis 10.00 – 12.00 val. tel. (8 41) 595856, (8 41) 595850.