Pirmos pakopos (bakalauro) tęstinės studijos

Priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą.

Studijų programos:

 1. Mechanikos inžinerija ir robotika (110-120 kreditų). Priimami asmenys, turintys inžinerijos krypties profesinio bakalauro laipsnį. Suteikiamas inžinerijos mokslų bakalauro laipsnis.
 2. Programų sistemos (105-110 kreditų). Priimami asmenys, turintys informatikos krypties profesinio bakalauro laipsnį. Suteikiamas informatikos mokslų bakalauro laipsnis.

* netutintiems pedagogo kvalifikacijos organizuojamos papildomosios studijos.

 

Profesinės studijos

Priimami asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir neturintys pedagogo kvalifikacijos.

Studijų programa:

 1. Pedagogika (60 kreditų).

Baigusiajam programą išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiama pedagogo kvalifikacija.

 

Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)

Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.

Baigusiajam modulį išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Studijų programos:

 1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (90 kreditų).
 2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika (60 kreditų).
 3. Pradinio ugdymo pedagogika (60 kreditų).
 4. Socialinė pedagogika (60 kreditų).
 5. Lietuvių kalbos pedagogika (60 kreditų).
 6. Anglų kalbos pedagogika (60 kreditų).
 7. Anglų kalbos pedagogika (specializacija "Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas") (60 kreditų).
 8. Istorijos pedagogika (60 kreditų).
 9. Matematikos pedagogika (60 kreditų).
 10. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (90 kreditų).
 11. Informacinių technologijų pedagogika (60 kreditų).
 12. Dailės pedagogika (60 kreditų).

Baigusiems tos pačios studijų krypties programas gali būti įskaityti dalykai iš ankstesnio diplomo (iki 30 kreditų).

 

Informacija teikiama darbo dienomis 10.00 – 12.00 val. tel. (8 41) 595850.