Pirmos pakopos (bakalauro) tęstinės studijos

Priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą.

Studijų programa:

  1. Programų sistemos (105-110 kreditų). Priimami asmenys, turintys informatikos krypties profesinio bakalauro laipsnį. Suteikiamas informatikos mokslų bakalauro laipsnis.

* netutintiems pedagogo kvalifikacijos organizuojamos papildomosios studijos.

 

Profesinės studijos

Priimami asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir neturintys pedagogo kvalifikacijos.

Studijų programa:

     1. Pedagogika (60 kreditų).

      Pedagogika

Pedagogika

Baigusiajam programą išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiama pedagogo kvalifikacija.

 

Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)

Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.

Baigusiajam modulį išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

Studijų programos:

    1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (90 kreditų).

      Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

     2. Pradinio ugdymo pedagogika (60 kreditų).

     prad ugd

prad ugd

    3. Socialinė pedagogika (60 kreditų).

    Socialine pedagogika

Socialine pedagogika

    4. Lietuvių kalbos pedagogika (60 kreditų).

    5. Anglų kalbos pedagogika (60 kreditų).

    6. Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas (anglų kalba pradinių klasių mokytojams) (60 kreditų).

    7. Istorijos pedagogika (60 kreditų).

    8. Matematikos pedagogika (60 kreditų).

    Matematikos ped

Matematikos ped

    9. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (90 kreditų).

    Gamtos mokslu

Gamtos mokslu

    10. Informacinių technologijų pedagogika (60 kreditų).

Baigusiems tos pačios studijų krypties programas gali būti įskaityti dalykai iš ankstesnio diplomo (iki 30 kreditų).

 

Informacija teikiama darbo dienomis 10.00 – 12.00 val. tel. (8 41) 595850.