TURINYS

Vigmantas Butkus
Pratarmė
6
   
Straipsniai  
   
SOCIARINĖS-ENERGETINĖS SAVIVOKOS ŽYMENYS  
   
Gintautas Mažeikis
Giordano Bruno ir Georges'o Bataille: saulės ekstatika
Giordano Bruno and Georges Bataille: Ecstatic of the Sun

11
29
Kęstutis Šerpetis
Soliarinė autotrofija uchronijų diskurse: nuo Platono iki Platonovo
Solar Autotrophy in Discourse of Uchronia: from Plato to Platonov

30
48
   
SAULĖS IR SOLIARISTIKOS KONFIGŪRACIJOS LITERATŪROJE  
   
Loreta Mačianskaitė
Saulės figūros reikšmė Antano Škėmos kūryboje
Meaning of the Sun's Figure in Weirings by Antanas Škėma

49
59
Ольга Сенькане
Концепция солнца в поэме Райниса Ave sol!
Olga Senkāne. The Con­cept of the Sun in Rai­ni’s Poem “Ave Sol!”

60
68
Irena Baliulė
Saulė lietuvių sovietinėje normatyvinėje literatūroje
„The Sun“ in Lithuanian Soviet Vormative Literature

69
75
Gintaras Lazdynas
Tarp viduramžių ir najųjų laikų, arba kada „užtekės Lietuvai laimės saulutė“ (Julijonas Lindė-Dobilas)
Between Medieval and Modern Times, or When „The Sun of Happiness Would Rise in Lithuania“ (Julijonas Lindė-Dobilas)
76
93
Vigmantas Butkus
Literatūros antropologijos galimybės, arba Soliaristika kaip literatūros antropologijos šaka
Feasibilities of Literary Anthropology or Solaristics as a Branch of Literary Anthropology

95
104
   
SAULĖ IR „SAULĖS MIESTAS“ ŠIAULIAI  
   
Jurgis Dieliautas
Saulės patyrimas Šiauliuose
The Experience of the Sun in Šiauliai

105
122
Jonas Nekrašius
Šiaulių ir Saulės vardas istoriniiuose šaltiniuose
Name of Šiauliai and Sun in Historical Sources

123
140
   
Recenzijos  
   
Ernesta Juknytė
Vizualumo skliaustai: viena poetinės regimybės vizija
(Manfredas Žvirgždas, Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje)
142
Mindaugas Grigaitis
Klaidūs vaikščiojimai painiais psichės labirintais
(Rima Pociūtė, Psichės istorijos: šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste)
151
Dalia Jakaitė
Literatūros etika: tarp jausmo ir įsipareigojimo
(Martha C.Nussbaum, Meilės pažinimas:filosofijos ir literatūros apybraižos, vertė Aivaras Stepukonis)
160
Vigmantas Butkus
Froidistinė (post)drama
(Hans-Thies Lehmann, Postdraminis teatras, vertė Jūratė Pieslytė)
171