Edukologija

Specializacijos
Vaiko teisių apsaugos vadyba, Švietimo vadyba

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Edukologijos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2900 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
 
Trumpas studijų programos aprašas

Programa rengia plataus profilio edukologijos magistrus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukaciniams reiškiniams, procesams, sistemoms, organizacijų esmei ir funkcijoms suprasti bei tyrėjo-analitiko veiklai atlikti. Baigę studijas, gebėsite projektuoti įvairaus amžiaus žmonių ugdymą(si) visą gyvenimą skirtingose formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose. Pasirinkę studijų specializaciją, turėsite galimybę plėtoti žinias švietimo kokybės vadybos ar vaiko teisių apsaugos vadybos srityje.

 
Karjeros ir studijų galimybės

Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį ir administracinį darbą įvairiose švietimo sistemos pakopose, švietimo centruose, šeimos ir vaiko teisių apsaugos institucijose bei organizacijose,verslo ir viešojo administravimo paslaugų sektoriuose, kuriuose personalo organizacinės kultūros pagrindą sudaro mokymas(is). Absolventai studijas gali tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė
tel. (8 645) 93 577Grįžti