Karjeros edukologija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
1600 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programa rengia kompetentingus karjeros edukologijos specialistus, išmanančius ugdymo(si) ir švietimo karjerai teorines sampratas, gebančius jas taikyti karjeros plėtotei bei strategijų kūrimui nuolat kintančių švietimo ir darbo rinkos poreikių kontekste. Baigę studijas, turėsite karjeros projektavimo kompetencijų, padėsite kitiems asmenims priimti sprendimus dėl savo karjeros, prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai galės dirbti profesinio konsultavimo ir karjeros ugdymo specialistais visose formaliojo švietimo sistemos grandyse (aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų karjeros centruose, teritorinėse darbo biržose, informavimo ir konsultavimo centruose, jaunimo darbo centruose, karjeros konsultavimo centruose gimnazijose, progimnazijose), įmonių, firmų, kompanijų ir kitų organizacijų personalo mokymo ir karjeros planavimo vadovais ir konsultantais. Studijas galės tęsti edukologijos krypties doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė
tel. (8 645) 93 577

Grįžti