Gretinamoji kalbotyra

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija

Lingvistikos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Metinė studijų kaina
1900 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Kalbotyros įvadas, Leksikologija, Vertimo teorija.
 
 
Trumpas studijų programos aprašas
Universitete rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, išmanantys gimtosios ir užsienio kalbų struktūras ir jų funkcionavimo dėsningumus, gebantys savarankiškai gretinti kalbų ir kultūrų ypatybes ir taikyti praktines įžvalgas gretinamosios kalbotyros ir tarpkultūrinės komunikacijos kontekste. Gretinamosios kalbotyros magistro darbas rengiamas dviejų ar daugiau kalbų gretinamųjų tyrinėjimų pagrindu, viena iš šių kalbų paprastai būna lietuvių.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Baigusieji šias studijas gali dirbti kultūros, švietimo, verslo, viešojo sektoriaus, tarptautinėse organizacijose ir kitose įstaigose, kur būtinas geras dviejų kalbų mokėjimas (vertimas, redagavimas, kalbų mokymas), kalbų ir kultūrų sąveikos išmanymas, kalbų gretinimo įgūdžiai ir gretinimo metodologijų išmanymas, terminų tvarkybos ir darybos, žodynų ir elektroninių tekstynų supratimas ir gebėjimas juos analizuoti. Galvojantys apie mokslininko karjerą magistrai gali tęsti studijas jungtinėje filologijos mokslo krypties doktorantūroje.
 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Reda Toleikienė
Tel. (8 41) 595 872
el. p. toleikiene@hu.su.lt

Grįžti