Bendroji ir lyginamoji literatūrologija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.) (Studijuojami dalykai).

Suteikiama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Svarbu!
Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Literatūros mokslo įvadas, Literatūros teorija, Bendroji literatūros istorija.
 
Metinė studijų kaina
2073 Eur
 
Trumpas studijų programos aprašas
Literatūrologijos studijų programa rengia kvalifikuotus literatūrologijos specialistus, turinčius klasikinių ir šiuolaikinių literatūros mokslo, teksto analizės žinių ir suvokiančius literatūrologijos, literatūros, verbalinės kultūros raidos procesų dėsningumus, gebančius kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir tyrimo metodus, analizuoti ir vertinti literatūrologijos, literatūros, verbalinės kultūros naujoves, spręsti šių naujovių iškeltas problemas ir gebančius integruotis į darbo rinką. Magistrantams dėsto ir kviestiniai lektoriai iš kitų šalies aukštųjų mokyklų, mokslo institutų.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Literatūrologinis išsilavinimas suteikia teisę dirbti redakcijose, leidyklose, aukštosiose mokyklose, kitose kultūros ir švietimo institucijose. Magistras savo tyrinėjimus gali tęsti doktorantūroje Lietuvoje ar užsienyje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Reda Toleikienė
Tel. (8 41) 595 882

Grįžti