Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems edukologijos krypties programas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
1600 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji atitinkamos krypties bakalauro diplomo per pirmus studijų metus turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo filosofijos pagrindai, Pedagogikos pagrindai.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Programa rengia tarpkultūrinio ugdymo ir tarpininkavimo specialistus, gebančius kūrybiškai plėtoti naujausias ugdymo žinias besikeičiančioje daugiakultūrėje edukacinėje aplinkoje, efektyviai spręsti visuomenės socialines, kultūrines problemas, suderinti skirtingų etnosų ir kultūrų interesus, vykdyti daugiakultūrės visuomenės poreikius atitinkančius mokslinius tyrimus, taikyti naujausias ugdymo, tarpkultūrinės komunikacijos, psichologijos ir mediacijos teorijas, konceptualiai reikšti idėjas, reflektuoti savo veiklą ir patirtį. Studijų programa yra paremta tarptautiniu bendradarbiavimu ir suderinta su daugelio Europos Sąjungos universitetų analogiškomis programomis.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai gali dirbti aukštosiose ir bendrojo ugdymo mokyklose, kitose švietimo ir kultūros organizacijose, kur reikalinga tarpkultūrinė kompetencija: socialinės rūpybos skyriuose, visuomeninėse ir politinėse organizacijose. Magistrantai skatinami studijas tęsti doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:


doc. dr. Reda Toleikienė
Tel. (8 41) 595 882

Grįžti