Matematika

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.). (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija

Matematikos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę tos pačios studijų krypties pagrindines studijas ar kitų fizinių mokslų krypčių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro laipsnį bei papildomųjų studijų metu išklausę trūkstamus dalykus: Algebra ir skaičių teorija, Matematinė analizė, Tikimybių teorija ir statistika, Diskrečioji matematika, Geometrija, Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, Diferencialinės lygtys, Matematinis modeliavimas ir optimizavimo metodai, Funkcinė analizė, Matematikos programinė įranga.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Metinė studijų kaina

2520 Eur
 
Trumpas studijų programos aprašas
Matematikos magistrantai studijuodami įgyja fundamentalių, mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamų, matematikos žinių, išmoksta jas taikyti spręsdami nestandartinius uždavinius naujoje aplinkoje vykdant mokslinius tyrimus, diegiant inovacijas, geba analizuoti, sisteminti, vertinti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai svarbius duomenis, įgyja savarankiško kūrybinio darbo įgūdžių.

 

Karjeros ir studijų galimybės
Matematikos magistrai gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, mokslo darbuotojais, analitikais, modeliavimo specialistais įvairiose laboratorijose, specialistais finansų institucijose, konsultavimo, logistikos ir prekybos kompanijose ar įstaigose, kur reikia gero matematinio pasirengimo ir informacinių technologijų išmanymo, tęsti studijas matematikos (ir ne tik) doktorantūroje.

 Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Virginija Garbaliauskienė
tel. (8 41) 595 722
el. p. mat.kat@fm.su.lt

Grįžti