Dailė

Specializacijos
Dizainas, Grafika, Tapyba
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Menų magistro laipsnis

Priimami asmenys, turintys dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara
Stojantieji pateikia savarankišką kūrybinių darbų kolekciją. Konkursinį balą sudaro kolekcijos įvertinimo ir diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio suma.
 
Metinė studijų kaina
4241 Eur
 
Svarbu!
Dizaino, amatų, audiovizualinio meno (fotografijų ir medijų), architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba dailės mokytojo pedagoginę kvalifikaciją turintys absolventai į dailės magistrantūrą be išlyginamųjų studijų priimami, kai dailės dalykų turinio ir apimties kreditai atitinka dailės magistrantūrai būtiną bazinį išsilavinimą. Kitais atvejais studentai papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus.
 
Trumpas studijų programos aprašas

Dailės magistrai įgyja profesionalaus kūrybinio darbo, šiuolaikinio meno, mokslinio darbo metodologijos žinių, gebėjimų savarankiškai ir profesionaliai kurti bei įgyvendinti dailės projektus, programas, sudarančias galimybes atsiskleisti meninei brandai ir kūrybinių idėjų realizavimui, įgauna kompetencijų savarankiškai ir nepriklausomai analizuoti, įvertinti dailės reiškinių meninę kokybę, teikti konsultacijas, formuoti nuomones ir sprendimus specialistams ir ne specialistams dailės klausimais.

 
Būsimieji dailės magistrai gali rinktis specializaciją:

Dizainas. Kūrybinę laisvę su profesionalumu derinantis dailės magistras turės savo požiūrį į dailės aplinką, gebės formuoti visuomenės požiūrį į šiuolaikinio meno reiškinius, išmanys pasaulinę dailės praktiką, gebės ją palyginti su Lietuvos dailininkų ir individualia kūrybine veikla. Absolventas išmano naujausius projektavimo metodus ir šiuolaikinės meninės kūrybos ir projektavimo principus, yra įgijęs teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų kompleksiniams daiktinės aplinkos objektams kurti, projektuoti, juos vertinti ir pristatyti, pasirengęs, naudodamasis naujausiomis projektavimo technologijomis, kvalifikuotai formuoti socialinę ir estetinę aplinką, patenkinti vartotojų ir gamintojų poreikius.

Grafika. Specializacijos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos dailininkus grafikus, gebančius aktualizuoti savo idėjas, pasitelkiant tiek tradicines, tiek naujausias grafikos technologijas, gebančius suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, kultūros ir kūrybinių industrijų reiškinius šiuolaikiniame meno kontekste.

Tapyba. Specializacijos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos dailininkus tapytojus, gebančius aktualizuoti savo idėjas, pasitelkiant tiek tradicines, tiek naujausias tapybos technologijas, gebančius suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, kultūros ir kūrybinių industrijų reiškinius šiuolaikiniame meno kontekste.

Karjeros ir studijų galimybės
Programa rengia naujos kartos profesionalius dailininkus, gebančius dirbti kūrybinį darbą, realizuoti savo menines idėjas Lietuvos ir užsienio dailės gyvenime, analizuoti meninę situaciją šalyje, bendruomenėje, profesionaliai spręsti, konceptualizuoti meno problemas, galinčius dirbti įvairiose meno, kultūros irsocialinėse, įvairių lygių viešosiose institucijose, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė
tel. (8 41) 595 728
el. p. gedute@gmail.com

Grįžti