Muzikos pedagogika

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Meno pedagogikos magistro laipsnis
 
Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios studijų krypties pagrindines studijas. Muzikos bakalaurai, papildomai įgiję pedagogo kvalifikaciją, taip pat gali studijuoti šioje programoje.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2900 Eur
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos, kompetentingus, orientuotus į mokslinę tiriamąją veiklą, tarpdiscipliniškumą bei inovatyvias technologijas meno pedagogikos specialistus, gebančius tirti, projektuoti skirtingus formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo modelius. Dėstomų dalykų specifika orientuoja į naujausius mokslo ir meno pasiekimus, plėtojamos kompetencijos, būtinos sėkmingai adaptuotis besikeičiančioje darbo rinkoje.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Baigusieji šias studijas gali dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo ir meno mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, taip pat inicijuoti privačią muzikinio ugdymo veiklą. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūroje.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Birutė Janonienė
tel. 8 699 57 712
el. p. menu.mtf@su.lt

Grįžti