Muzikos pedagogika

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistro laipsnis
 
Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios studijų krypties pagrindines studijas. Muzikos bakalaurai, papildomai įgiję pedagogo kvalifikaciją, taip pat gali studijuoti pagal šią programą.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2621 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji bakalauro diplomo, liudijančio muzikos pedagogikos / muzikos studijas, privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Muzikos kalba, Muzikos istorija, Muzikinio ugdymo metodika.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos, kompetentingus, orientuotus į mokslinę tiriamąją veiklą, tarpdiscipliniškumą bei inovatyvias technologijas meno pedagogikos specialistus, gebančius tirti, projektuoti skirtingus formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo modelius. Dėstomų dalykų specifika orientuoja į naujausius mokslo ir meno pasiekimus, plėtojamos kompetencijos, būtinos sėkmingai adaptuotis besikeičiančioje darbo rinkoje.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai galės dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, gimnazijose, bendrojo ugdymo ir meno mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, taip pat inicijuoti privačią muzikinio ugdymo veiklą. Studijas gali tęsti socialinių mokslų srities doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

prof. dr. Diana Strakšienė
tel. nr. 868523414
 

Grįžti