Specialioji pedagogika

Specializacija – logopedija

Studijų forma ir trukmė

Nuolatinė (1,5 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija

Specialiosios pedagogikos magistro laipsnis

Priimami asmenys

Priimami asmenys, baigę Specialiosios pedagogikos bakalauro studijų programą (specializacija Logopedija). 

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara: diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurio ir papildomų balų suma.

Metinė studijų kaina

tikslinama

Trumpas studijų programos aprašas

Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys savarankiškai tyrinėti, kritiškai analizuoti specialiojo ir inkliuzinio ugdymo problemas, kompleksiškai ir sistemiškai vertinti teikiamos švietimo pagalbos kokybę, taikyti moderniausias kalbėjimo ir kalbos ugdymo teorijas bei sistemas, realizuoti logopedo konsultanto funkcijas, reflektyviai analizuoti logopedinės pagalbos kokybę, inicijuoti ir diegti naujoves.

Karjeros ir studijų galimybės

Baigusieji šias studijas gali dirbti logopedais švietimo bei sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose. Studijas galima tęsti Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Renata Juknienė

Tel. (8 41) 595 731

El. p. renata.jukniene@su.lt

Grįžti