Specialioji pedagogika

Specializacija
Specialiojo ugdymo kordinavimas
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.) (Studijuojami dalykai), ištęstinė (2 m.). 30 proc. programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, kai kurie dalykai gali būti dėstomi anglų kalba.

Suteikiama kvalifikacija
Specialiosios pedagogikos magistro laipsnis
 
Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems specialiosios pedagogikos studijų programą.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
Nuolatinė – 2900 Eur; Ištęstinė - 1900 Eur.
 
Svarbu!
Neturintieji specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnio turi išlaikyti papildomus dalykus (numatytas iki 15 kreditų apimties dalykų paketas; kreditų skaičius priklauso nuo anksčiau studijuotų ir diplomo priedėlyje įrašytų dalykų turinio ir apimties).
 
Trumpas studijų programos aprašas
Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys savarankiškai tyrinėti, kritiškai analizuoti specialiojo ir inkliuzinio ugdymo problemas, kompleksiškai ir sistemiškai vertinti teikiamos švietimo pagalbos kokybę, veikti tarpdisciplininėje komandoje ir koordinuotai spręsti kompleksines problemas, diegti ugdymo naujoves. 25 proc. studijų programos vykdoma taikant tarptautiškumu ir tyrinėjimo veikla grįstų studijų principus.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai gali dirbti specialiaisiais pedagogais švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose, koordinuoti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis dirbdami vaiko gerovės komisijose ar pedagoginėse psichologinėse tarnybose, dalyvauti projektuose ir juos inicijuoti. Yra galimybė tęsti studijas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijose.
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:
Renata Juknienė
Tel. (8 41) 595 731
 

Grįžti