Ekonomika

Studijų programą tarptautiniai ekspertai įvertino aukščiausiais balais ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Socialinių mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų)

Į studijas priimami: universitetinį bakalauro ekonomikos  krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo bei tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti kiekybinės analizės ir modeliavimo technikas atliekant sisteminius ekonominių problemų tyrimus.
  • Baigę studijas programos absolventai savarankiškai atlieka taikomojo pobūdžio tyrimus, naudodami naujausias ekonomikos, finansų analizės ir su jomis susijusias tarpdisciplinines teorijas.
  • Absolventai dirba verslo įmonėse, valdžios institucijose, draudimo kompanijose, mokesčių inspekcijoje, bankuose ekonomikos ir finansų analitikais, ekspertais, yra atsakingi už ekonominių procesų strateginį planavimą ir prognozavimą. Galimybė tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Zita Tamašauskienė, prof. dr. Diana Cibulskienė, doc. dr. Lina Garšvienė, doc. dr. Henrikas Karpavičius, doc. dr. Janina Šeputienė, doc. dr. Rasa Balvočiūtė, doc. dr. Dalia Rudytė, dr. Dovilė Ruplienė, doc. dr. Mindaugas Butkus, doc. dr. Solveiga Skunčikienė, doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė, dr. Jurgita Karalevičienė, dr. Jūratė Marcišauskienė, profesoriai ir dėstytojai iš užsienio universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Mikroekonomika 2, Makroekonomika 2, Ekonominė analizė, Ekonometrija.