Ekonomika

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (1,5 m.), ištęstinės (2 m.). (Studijuojami dalykai). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu
 
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
Nuolatinė – 1865 Eur, Ištęstinė – 1398 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji ekonomikos krypties bei verslo ir vadybos studijų krypčių grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Ekonometrija, Ekonominė analizė, Mikroekonomika, Makroekonomika.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo bei tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti kiekybinės analizės ir modeliavimo technikas atliekant sisteminius ekonominių problemų tyrimus. Magistrantai geba atpažinti, modeliuoti ir interpretuoti socialinius ir ekonominius reiškinius, konstruoti modelius, atlikti jų analizę, taikyti šiuolaikinius tyrimo metodus ir modeliavimo technikas, kritiškai vertinti ir generuoti naujas idėjas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus, prisitaikyti prie naujų, nuolat kintančių ekonominių sąlygų regiono, šalies ir tarptautinėje erdvėje.
 
 
Karjeros ir studijų galimybės
Ekonomikos magistrai dirba verslo įmonėse, draudimo kompanijose, mokesčių inspekcijoje, valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, bankuose ekonomikos ir finansų analitikais, ekspertais, yra atsakingi už ekonominių procesų strateginį planavimą ir prognozavimą. Absolventai gali tęsti studijas ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Doc. dr. Reda Toleikienė
tel. (8 41) 595 882
el. p. reda.toleikiene@su.lt