Signalų technologija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m.). Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu. (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines technologijos bei fizinių mokslų sričių pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2488 Eur

Svarbu!

Neturintieji elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Elektronika, Skaitmeniniai įtaisai, Skaitmeninis signalų apdorojimas, Mikrovaldikliai, Grandinių teorija.

Trumpas studijų programos aprašas
Magistrantai studijuoja pažangius dalykus, susijusius su skaitmeninių signalų ir vaizdų apdorojimo metodais, eksperimentų metodologija, optimizavimu, sistemų valdymu, jutiklių tinklais. Absolventai geba projektuoti skaitmenines sistemas, panaudodami programuojamus įrenginius ir modernias projektavimo technologijas, geba kurti vaizdinės informacijos apdorojimo sistemas, projektuoti ir tirti duomenų surinkimo ir automatizavimo sistemas, įgyja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo įgūdžių.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Įgiję robotikos ir kibernetikos magistro kvalifikaciją, gali dirbti dėstytojais universitetuose ir kolegijose, mokslo darbuotojais mokslinio tyrimo institutuose, projektų, grupių ar padaliniųvadovais gamybos ir paslaugų įmonėse. Studijas galima tęsti elektros ir elektronikos krypties doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:
lekt. dr. Dainius Balbonas
Tel. (8 41) 595 835
El. p. dainius@tf.su.lt

Grįžti