Mechanikos inžinerija

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m.). Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu). (Studijuojami dalykai).
 
Suteikiama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistro laipsnis
 

Priimami asmenys, baigę universitetines technologijos bei fizinių mokslų sričių pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2488 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji mechanikos inžinerijos studijų krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Konstrukcinių elementų mechanika (statybos inžinerijos bakalaurams šio dalyko laikyti nereikia), Mechanizmų ir mašinų teorija, Mašinų detalės, Kompiuterinis projektavimas 1, Semestro projektas.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Magistrantai, be inžinerinių ir technologinių dalykų, gilinasi į fundamentaliuosius dalykus: tamprumo ir plastiškumo teoriją, mašinų ir konstrukcijų dinamiką. Tai universaliausia mechanikos srities programa. Absolventai turi gebėjimų dirbti inžinerinį darbą pramonės įmonėse, spręsti problemas ir panaudoti informacinių technologijų valdymo įgūdžius, pritaikomus įvairiomis aplinkybėmis, išmoksta formuluoti mokslines problemas ir jas spręsti, savarankiškai gilinti žinias ir jas taikyti, prisiimti asmeninę atsakomybę.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Įgiję mechanikos inžinerijos magistro laipsnį, galėsite dirbti inžinerinį darbą pramonės įmonėse ir organizacijose, taip pat galėsite studijuoti doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Artūras Sabaliauskas
Tel. (8 41) 595 840
el. p. arturas.s@tf.su.lt

Grįžti