Socialinių ir humanitarinių studijų tvarkaraščiai

Egzaminų tvarkaraščiai


 


Menų studijų programų tvarkaraščiai

2017 - 2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai
 2017-2018 m.m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis (siųsti)

Bakalauro programos

Aplinkos objektų dizainas (siųsti)
Audiovizualinis menas (siųsti)
Dailė (siųsti) 
Dailė ir dizainas (siųsti)
Estrados menas (siųsti)
Taikomoji dailė ir verslas (siųsti)

Magistro programos

Dailės magistrantūra (siųsti)