Baigiantis pavasario semestrui, studentai renkasi studijų dalykus kitiems mokslo metams, sudaro individualiuosius kitų mokslo metų studijų planus.

Į individualųjį studijų planą turi būti įtraukti visi pasirinktos studijų programos privalomieji studijų dalykai, nustatytas skaičius alternatyvių dalykų, laisvai pasirinkti dalykai. Privalomąją programą tvarko ir pasirinktus studijų dalykus į studento ISP įveda Studijų ir tarptautinių programos tarnybos darbuotojai. Studentas, norintis studijuoti daugiau studijų dalykų nei numato studijų programa, rašo prašymą akademinio padalinio vadovui. Patvirtinus studento prašymą, Studijų ir tarptautinių programos tarnybos darbuotojai papildo jo ISP papildomais dalykais, o studentas užmoka už tuos studijų dalykus susidariusią sumą pinigų.