Kaupiamasis vertinimas atveria studentams galimybių ištaisyti mokymosi ir išmokimo klaidas, padeda aiškiau suprasti, ką dar būtina išmokti norint per egzaminą gauti geresnį pažymį.

Studijų procese, pvz., po išeitos kurso dalies ar temų ciklo organizuojami formalūs tarpiniai vertinimai. Dėstytojai užduotis vertina
balais
(pvz., studijų dalyke yra 8 laboratoriniai darbai, per kiekvieną galima gauti daugiausia 10 balų, per egzaminą – 20 balų; studento, surinkusio 95-100 balų, galutinis pažymys bus puikiai (10), 85–94 – l. gerai (9), 75 – 84 – gerai (8) ir t.t.);
pažymiais
(pvz., per teorinį kursą dėstytojas numatęs 2 atsiskaitymus: kolokviumą ir egzaminą, abu jie turi vienodos įtakos galutiniam įvertinimui; dviejų pažymių vidurkis ir yra galutinis pažymys);
procentais
pastarasis vertinimas, arba IKI (individualaus kumuliatyvinio indekso vertinimo sistema), vis plačiau pripažįstamas ir taikomas KTU, VDU, VU, mūsų universitete. Šio vertinimo esmę sudaro suvestinis baigiamojo vertinimo balas, matuojamas procentais ir apskaičiuojamas, pvz., pagal formulę:
IKI = A10% + B20% + C30% + D40% = SB100%.
Tai gali reikšti, jog SB(suvestinis balas), kaip suvestinio šimtaprocentinio balo vertinimo skalė, turėtų apimti įvairias tarpines užduotis-A (pvz., aktyvumas seminaruose), B (pvz., recenzija, brėžinys), C (pvz., testas, pranešimas), D (pvz., kompleksinis atsiskaitymas, projektas ar egzaminas) .
Užduotis atlikusių studentų išmokimo lygis įvertinamas pažymiais. Pvz., studentas, kurio užduočių atlikimo lygis siekia nuo 95 iki 100 procentų, gali būti įvertintas puikiai (10), nuo 85 iki 94 – labai gerai (9) ir t. t.

Tam, kad dėstytojas galėtų nešališkai įvertinti, reikalingi aiškūs kiekvienos užduoties kriterijai, kurie studentams leis suprasti, kokiu procentais matuojamu lygiu užduotis buvo atlikta. Kriterijai kiekybiniai ir kokybiniai, aptarti su studentais.

Labai plačiai suminis (kaupiamasis) vertinimas pristatytas LTU docentės Linutės Kraujutytės ir profesoriaus Justino Sigito Pečkaičio monografijoje „Nuotolinių studijų organizavimas: strategijos ir technologijos“.