ŠU darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisija
sudaryta iš nuolatinių narių, skiriamų mokslo metų pradžioje vieniems metams, kurios paskirtis – nagrinėti ginčus tarp darbuotojų (-o) ir studentų (-o) dėl Mokslo ir studijų įstatyme, Šiaulių universiteto statute ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, kurių nepavyko sureguliuoti derybomis ar administracine tvarka. Komisija veikia pagal Senato patvirtinus ŠU darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus.

  •  Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai (parsisiųsti)