Svarbiausi 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ duomenys

Visas biudžetas
14,7 mlrd. eurų
Be to, iš ES išorės veiksmų biudžeto numatyta 1,68 mlrd. eurų finansuoti veiksmams su trečiosiomis šalimis (šalimis partnerėmis).
Visos judumo galimybės
Daugiau negu 4 mln. žmonių
Aukštasis mokslas
Apie 2 mln. studentų
Profesinių mokyklų moksleiviai
Apie 650 000 moksleivių
Darbuotojų judumas
Apie 800 000 dėstytojų, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, taip pat švietimo srities ir jaunimo darbuotojų
Savanorių ir jaunimo mainų programos
Daugiau kaip 500 000 jaunuolių
Magistrantūros studijų paskolų garantijų sistema
Apie 200 000 studentų
Jungtiniai magistro laipsniai
Daugiau kaip 25 000 studentų
Strateginė partnerystė
Apie 25 000 partnerystės projektų, vienijančių 125 000 mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų ir įmonių
Žinių sąjungos
Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 1500 aukštojo mokslo įstaigų ir įmonių
Sektorių įgūdžių sąjungos
Daugiau kaip 150 sąjungų, įsteigtų 2000 profesinio mokymo paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių


ERASMUS+ programos vadovas

Erasmus studento chartija (anglų k.)

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą rasite:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_lt.htm