Studijų ir tarptautinių programų  tarnyba  disponuoja buvusių ERASMUS studentų el. pašto duomenų baze, kuriuos, Jūsų prašymu, galėsime pateikti. Taigi, galėsite gauti atsakymus į iškylančius klausimus iš pirmų lūpų.

Užsienio studentai, studijuojantys ŠU taip pat galės Jums patarti. Norėdami susisiekti su jais, kreipkitės į TPRT.

Studijų užsienyje pagal ERASMUS programą trukmė negali būti mažesnė, nei 3 mėn., neišbuvus šio laikotarpio studijų periodas neužskaitomas ir reikia grąžinti stipendiją.

Studentams, studijuojantiems užsienyje pagal ERASMUS programą, nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas. Studentai užsienio aukštajai mokyklai neturi mokėti jokių universiteto mokesčių, išskyrus kai kuriuos smulkius mokesčius, pavyzdžiui, draudimą, studentų sąjungos mokestį, mokestį už naudojimąsi įvairiomis priemonėmis (kopijavimo aparatais, laboratorijos medžiagomis ir pan.) Šių mokesčių dydžiai neturi skirtis nuo vietiniams studentams taikomų atitinkamų mokesčių dydžių.

Studijų užsienyje laikotarpio pabaigoje priimantis universitetas turi pateikti atvykusiam studentui akademinę pažymą (Transcript of Records / Certificate) apie studijuotus dalykus su ECTS kreditais ir pažymiais bei pažymą apie išbūtą laikotarpį; šias pažymas studentas turi pateikti Studijų ir tarptautinių programų  tarnybai ne vėliau kaip per 14 d. po studijų užsienyje periodo pabaigos.

Jei kyla klausimų ar problemų rašykite urs@cr.su.lt