Ateinantiems mokslo metams studentų atranka vykdoma einamųjų mokslo metų vasario – kovo mėnesiais. Studentai, ketinantys dalyvauti konkurse, pateikia fakulteto koordinatoriui užpildytą paraiškos formą.

Aukštąsias mokyklas, kuriose norėtų studijuoti, studentai renkasi iš paskelbto sąrašo.

Studentai pateikia preliminarius studijų planus, t.y. preliminariai pasirenka dalykus iš siūlomų studijų užsienio mokykloje, atitinkančius studijų programą ŠU.

ERASMUS+ programa suteikia studentams galimybę išvykti studijoms/parktikai į užsienio aukštojo mokslo institucijas, įmones ar organizacijas keletą kartų neviršijant 12 mėnesių kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo skaičiaus ir tipo. Minimali studijų užsienyje trukmė yra 3 mėn., minimali praktikos trukmė - 2 mėn. Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:
  1. ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
  2. priimančios institucijos pasiūlyta studijų programa;
  3. užsienio kalbos žinios;
  4. motyvacija studijuoti užsienyje;
  5. asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Atrankos procedūros:

  1. atrankos procedūros privalo būti patvirtintos institucijos vadovo;
  2. atrankoje privalo dalyvauti visi paraiškas pateikę studentai;
  3. atrankos eiga ir rezultatai privalo būti patvirtinti atrankos protokolu;
  4. pateikusiųjų studentų pavardės ir atrankos rezultatai privalo būti skelbiami viešai (internete).