P. Višinskio g. 19-205

Vedėja doc. dr. Solveiga Skunčikienė
Tel. (8 41) 595 886
El. p. solveiga.skuncikiene@su.lt 

Administratorė Jolanta Paliulienė
Tel. (8 41) 595 886
El. p. jolanta.paliuliene@su.lt 

1992 metais Kauno Technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakulteto dekano Vinco Lauručio iniciatyva pradėta svarstyti galimybė dėl naujų studijų programų įdiegimo. Fakulteto tarybai pritarus, priimtas sprendimas organizuoti biznio administravimo specialybės studijas. Tokių studijų poreikis tiek Šiaulių mieste, tiek visame Lietuvos Šiaurės Vakarų regione buvo akivaizdus, nes jaunimo susidomėjimas jomis augo, o priėmimas į šias studijas Lietuvos didžiųjų miestų universitetuose buvo ribotas.
 
Nauja specialybė nuo jos įsteigimo dienos turėjo dvigubą pavaldumą. Biznio administravimo specialybės studijų organizavimu, jos perspektyviniu ir einamuoju planavimu, materialine baze bei studijų kokybe rūpinosi Šiaulių fakulteto dekanas V.Laurutis, o formalų administravimą vykdė ŠPI Pedagogikos fakulteto dekanas S.Tumėnas. Šis bendradarbiavimas vyko labai sėkmingai, iškilus problemoms, dekanas S.Tumėnas buvo visada pasiruošęs padėti, priimdavo dalykiškus sprendimus, bet smulkmeniškai mūsų neglobojo ir leido dirbti savarankiškai.
 
Šios specialybės populiarumas vis didėjo, kasmet buvo sulaukiama daugiau stojančiųjų tiek į valstybės finansuojamas vietas, tiek į papildomas mokamas studijų vietas. Taigi, išaugus studentų skaičiui, padidėjo ir darbuotojų skaičius šioje katedroje. Atsirado prielaidos steigti fakultete naują katedrą, kuri būtų atsakinga už verslo administravimo specialybės studentų rengimą. 1995 m. buvo parengtas mokslo grupės "Verslo vadyba ir darbo rinka" pagrindimas, kuris buvo apsvarstytas fakulteto taryboje ir KTU rektorate. Tų pačių metų birželio mėn. 15 d. mokslo grupė buvo patvirtinta KTU Senate. Ją sudarė: docentai daktarai G. P. Vaičiūnas (vadovas), J. Klebanovas, V. Tričys, A. Norkuvienė, Z. Tamašauskienė, vyr. asistentės L. Juozaitienė, S. Žičkienė.
 
1996 metais Vadybos katedra parengė magistro studijų programą.
 
Patvirtinus mokslo grupę, doc. dr. G. P. Vaičiūnui buvo pavesta parengti Vadybos katedros steigimo pagrindimą, kuriam KTU Senato posėdyje buvo pritarta. Mokslinio tyrimo darbams ekonomikos ir valdymo srityse skatinti bei verslo studijoms organizuoti 1995 m. spalio mėnesio 5 dieną įsteigta Vadybos katedra.
2000 m. birželio mėn. Vadybos katedros vedėju paskirtas G. Šaparnis, kuris 2000 m. lapkričio mėn. apsigynė Socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją tema "Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu".
 
2009 m. lapkričio mėn. Vadybos katedros vedėja paskirta S. Žičkienė, kadangi G. Šaparnis pradėjo eiti Socialinių mokslų fakulteto dekano pareigas.
 
Vadybos katedra per 15 gyvavimo metų tapo viena iš didžiausių katedrų Šiaulių universitete. Šiuo metu katedroje dirba 32 dėstytojai. Katedra atsakinga už Verslo administravimo studijų programos, Finansų valdymo studijų programos ir magistrantūros studijų Vadybos programos vykdymą.
Švietimo ir mokslo ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos mokslo tarybos ekspertų išvadas, 2011 m. birželio 8 d. patvirtino pirmąsias 69 doktorantūros teises. Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti keturių mokslo krypčių doktorantūros studijas: filologijos, ekonomikos, edukologijos, vadybos ir administravimo. Doktorantūros teisei įgyti iš viso buvo pateikta per 90 prašymų. Likusios paraiškos dar vertinamos, sprendimus dėl jų ketinama priimti artimiausiu metu. Nuo 2011 metų rudens mokslo ir studijų institucijos doktorantus galės rengti drauge su Lietuvos ar užsienio partneriais, taigi Šiaulių universitetas doktorantūros programas vykdys kartu su kitomis mokslo institucijomis.
 
Universitetinių pagrindinių studijų Verslo administravimo ir Finansų valdymo programos bei magistrantūros studijų Vadybos programa yra kiekvienais metais atnaujinamos, įtraukiami nauji studijų dalykai.
 
2012 m. akredituota ir pradėta vykdyti universitetinių pagrindinių studijų Finansų valdymo programa.
2013 m. Verslo administravimo bakalauro ir Vadybos magistrantūros studijų programos buvo vertinamos tarptautinių ekspertų ir akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
2015 m. Vadybos katedra atšventė 20-ties metų jubiliejų. 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Magistro studijų proceso organizavimui buvo pakviesti kitų aukštųjų mokyklų profesoriai: iš Vilniaus universiteto - prof. habil. dr. S. Martišius, prof. habil. dr. L. Simanauskas, prof. habil. dr. J. Mackevičius, prof. habil. dr. V. Vaškelaitis, iš Kauno technologijos universiteto - prof. dr. B. Martinkus, doc. dr. R. Virvilaitė, doc. dr. V. Bartosevičienė, iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto - doc. dr. O. A. Pabedinskaitė.