Akademiniai partneriai

Fakultete plečiami moksliniai ir dalykiniai ryšiai su kitais Lietuvos bei užsienio universitetais: rengiamos tarptautinės konferencijos, vyksta dėstytojų stažuotės ir studentų mainų programos, vykdomi bendri projektai ir t. t. Ypač glaudžius ryšius fakultetas palaiko su JAV Nebraskos universitetu, Lenkijos Vroclavo universitetu, Estijos Tartu universitetu, Šveicarijos Friburgo universitetu, Baltarusijos Gardino Janka Kupala valstybiniu universitetu, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultetu, Kauno technologijos universiteto Vadybos ir Socialinių mokslų fakultetais, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos fakultetu, Latvijos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetu. Fakultetas dalyvauja tarptautinėje programoje LLP/Erasmus, vyksta studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų akademiniai mainai, stažuotės ir kt. Socialinių mokslų fakultetas yra Baltijos vadybos plėtros asociacijos (BMDA) narys. Pastaraisiais metais fakulteto studentai vis aktyviau dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir studentų mainų programose.

 Socialiniai partneriai

Plėtojami ryšiai su Šiaulių miesto ir regiono socialiniais partneriais, derinant bendrus interesus ir kartu sprendžiant kylančias problemas. Fakultetas turi 39 socialinius partnerius. Bendradarbiaujama su Šiaulių miesto savivaldybe, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba, Šiaulių rajono savivaldybe, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriumi, Šiaulių teritorine darbo birža, Šiaulių pramonininkų asociacija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių verslo inkubatoriumi, UAB „Rūta“, UAB „Putokšnis“, AB „Gubernija“, AB „SEB Bankas“, AB „Šiaulių bankas“, AB „Venta“, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“, UAB „Salda“, UAB "Brauer", UAB "Splidus vox", VŠI  Nacionaline regionų plėtros agentūra, AB "Specializuotu transportu", VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru  ir kt.