Katedros vedėja doc. dr. Erika Masiliauskienė
 
Administratorė Skaistė Kovienė
El. p. skaiste.koviene@su.lt 
 
P. Višinskio g. 25-205 
Tel. (8 41) 595 718

 

Edukologijos katedra iki 2018 m. sausio 1 d. vadinosi Edukologijos ir psichologijos katedra. Edukologijos mokslų istorija Šiaulių aukštojoje mokykloje prasideda kartu su Pedagogikos ir psichologijos katedros, įkurtos 1948 m., veikla.

Mokslo ir pedagoginis personalas

Profesoriai: dr. Aušrinė Gumuliauskienė, habil. dr. Audronė Juodaitytė, dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Daiva Malinauskienė.

Docentai: dr. Dalia Augienė, dr. Rima Bakutytė, dr. Renata Bilbokaitė, dr. Nijolė Bražienė, dr. Ramutė Gaučaitė, dr. Erika Masiliauskienė, dr. Edita Musneckienė. 

Lektorės: dokt. Skaistė Kovienė, dr. Jurgita Lenkauskaitė, Aida Plaušinaitienė, dr. Reda Ponelienė, dr. Jurgita Smilgienė, dr. Asta Širiakovienė, dr. Birutė Šilėnienė.

Asistentė Eglė Stalygė.