01 regionu pletros

 

Instituto kuruojamų studijų programų komitetai

Ekonomikos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Ekonomika  (B) 6121JX062, 612L10006, Ekonomika (M) 6211JX082

Pirmininkė – prof. dr. Diana Cibulskienė

Narės: prof. dr. Zita Tamašauskienė
doc. dr. Lina Garšvienė
doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė
doc. dr. Janina Šeputienė
lekt. dr. Dovilė Ruplienė
Auksė Tutkutė, socialinė partnerė, Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė
Laura Dargenytė-Kacilevičienė, absolventė
Raminta Valeikaitė, studentė

Anglų filologijos bakalauro studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programa: Anglų filologija (B) 6121NX056

Pirmininkė doc. dr. Dalė Roikienė

Narės: doc. dr. Solveiga Sušinskienė
lekt. dr. Lolita Petrulionė
lekt. dr. Karolina Butkuvienė
Jurgita Mockutė, studentė
Asta Alsytė Jaseliūnienė, socialinė partnerė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Istorijos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Istorija (B) 6121NX059, Istorija ir politika (M) 6211NX049

Pirmininkė prof. dr. Rita Regina Trimonienė

Nariai: lekt. dr. Laura Prascevičiūtė
prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė
Laurynas Giedrimas, studentas
Augustė Labenskytė, absolventė
Raimundas Balza, socialinis partneris, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius

Lietuvių filologijos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Lietuvių filologija ir komunikacija (B) 6121NX057,  Lietuvių kalbotyra (M) 6211NX048

Pirmininkė doc. dr. Jolanta Vaskelienė

Nariai: prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
doc. dr. Rūta Kazlauskaitė
Gertrūda Vileikienė, studentė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 
Gabrielė Petkuvienė, absolventė
Audronė Ganusauskienė, socialinė partnerė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja ekspertė

Informatikos krypties studijų programos komitetas

Kuruojamos studijų programos: Informacinės technologijos (B) 6121BX027, Informacinių technologijų valdymas (M) 6211BX001, Programų sistemos (B) 6121BX009

Pirmininkė prof. dr. Sigita Turskienė

Nariai: doc. dr. Liudvikas Kaklauskas
doc. dr. Vaidas Gedrimas
doc. dr. Kęstutis Žilinskas
Virgis Chšanavičius, studentas
Lukas Vaitkevičius, absolventas
dr. Egidijus Paliulis, socialinis partneris, UAB „Adform Lithuania“ duomenų bazių inžinierius

Matematikos krypties studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Finansų matematika (B) 6121AX011, Matematika (B) 6121AX010, Matematika (M) 6211AX010

Pirmininkė prof. dr. Renata Macaitienė

Nariai: doc. dr. Virginija Garbaliauskienė
lekt. dr. Neringa Klovienė
lekt. dr. Gražvydas Felinskas
prof. habil. dr. Jörn Steuding, socialinis partneris, Viurcburgo universitetas, Vokietija
Pranas Gedgaudas, socialinis partneris, AB Šiaulių bankas iždo departamento direktorius
Gediminas Vadeikis, absolventas, VU doktorantas
Beata Joneliukštytė, studentė

Gyvybės mokslų programų komitetas

Kuruojama studijų programa: Gamtinių sistemų valdymas (M) 6213DX002

Pirmininkė prof. dr. Ingrida Šaulienė

Nariai: lekt. dr. Martynas Kazlauskas
doc. dr. Laura Šukienė
lekt.dr. Ilona Kerienė
Rimvydas Tamulaitis, socialinis partneris, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius
Eglė Bružienė, socialinė partnerė, Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja
Gedas Kukanauskas, studentas
Austė Noreikaitė-Merkelienė, absolventė

Inžinerijos mokslų studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Elektronikos inžinerija ir robotika (B) 6121EX058, Elektronikos inžinerija (B) 612H61003, Išmaniosios gamybos inžinerija (M) 6211EX062, Mechanikos inžinerija ir robotika (B) 6121EX057, 612H30005, Statybos inžinerija (B) 6121EX056, 612H20003

Pirmininkas lekt. dr. Dainius Balbonas

Nariai: lekt. Edvardas Bielskis
prof. dr. Gintautas Daunys
doc. dr. Sergėjus Rimovskis
lekt. dr. Artūras Sabaliauskas
lekt. dr. Loreta Kelpšienė
Sergėj Korsak, socialinis partneris, UAB „Milvaras“ gamybos direktoriaus pavaduotojas
Nerijus Ramanauskas, socialinis partneris, UAB „Salda“ inžinierius elektrotechnikas
Simona Bukantaitė, Arnoldas Bialoglovis, absolventai
Darius Geležinis, Edvinas Juodviršis, studentai

Verslo vadybos studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Finansų valdymas (B) 6121LX056, 612N30004, Verslo administravimas (B) 6121LX055, 612N10004, Vadyba (M) 6211LX077

Pirmininkė prof. dr. Skaidrė Žičkienė

Nariai: doc. dr. Jūratė Valuckienė
doc. dr. Milda Damkuvienė
doc. dr. Evandželina Petukienė
lekt. Aida Jankauskienė
lekt. Ineta Beniušienė
Aida Adeikienė, socialinė partnerė, Nacionalinės regionų plėtros agentūros direktorė
Giedrė Brazlauskaitė, absolventė
Inga Lapukaitė, studentė

Viešojo administravimo studijų programų komitetas

Kuruojamos studijų programos: Viešasis administravimas (B) 6121LX057, 612N70006, Viešasis valdymas (M) 6211LX078

Pirmininkė doc. dr. Vita Juknevičienė

Nariai: prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
prof. dr. Laima Liukinevičienė
lekt. Sigitas Balčiūnas
lekt. Vilma Tubutienė
lekt. dr. Rita Toleikienė
lekt. Anželika Gumuliauskienė
Rita Šikšnienė, socialinė partnerė, STT Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė
Rytis Milkintas, absolventas, Viešojo administravimo studijų programa, VšĮ Angelo muziejaus vadovas
Aušra Petrauskaitė, studentė

Regionų plėtros ir valdymo jungtinės magistrantūros studijų programos komitetas

Kuruojama studijų programa: Regionų plėtra ir valdymas (M) 6281LX004

Pirmininkė doc. dr. Vita Juknevičienė

Nariai: prof. dr. Diana Šaparnienė
prof. dr. Aistė Lazauskienė
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
lekt. Vilma Tubutienė
lekt. Beatričė Poškuvienė
doc. dr. Jiri Krupka, prodekanas, Pardubicių universitetas, Čekija
doc. dr. Jan Stejskal, programos garantas, Pardubicių universitetas, Čekija
dr. Zdenek Brodsky, prodekanas, Pardubicių universitetas, Čekija
Dalia Dijokaitė, socialinė partnerė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Šiaulių apskrities skyriaus vedėja
Michal Zítko, socialinis partneris, Pardubicių miesto savivaldybės sekretorius, Čekija
Busra Demirelisci, absolventė