Laikinai einanti instituto direktoriaus pareigas – doc. dr. Lina Garšvienė

Instituto administratorė – Asta Repšienė

Studijų koordinatorės: Audronė Grišiuvienė, Jolanta Paliulienė

 

Profesoriai: dr. Diana Cibulskienė, dr. Gintautas Daunys, dr. Sandra Grigaravičiūtė, dr. Algis Krupavičius, dr. Aistė Lazauskienė, dr. Laima Liukinevičienė, dr. Renata Macaitienė, dr. Bronius Maskuliūnas, dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, habil. dr. Vidmantas Pileckas, dr. Simona Ramanauskaitė, dr. Leonidas Sakalauskas, dr. Juozas Skirius, dr. Zita Tamašauskienė, dr. Teodoras Tamošiūnas, dr. Sigita Turskienė, dr. Diana Šaparnienė, dr. Ingrida Šaulienė, dr. Darius Šiaučiūnas, dr. Skaidrė Žičkienė, prof. dr. Rita Regina Trimonienė.                        

Docentai: dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė, dr. Mindaugas Butkus, dr. Aina Būdvytytė, dr. Milda Damkuvienė, dr. Valerijonas Dumskis, dr. Virginija Garbaliauskienė, dr. Lina Garšvienė, dr. Vaidas Giedrimas, dr. Dalia Jakaitė, dr. Vita Juknevičienė, dr. Liudvikas Kaklauskas, dr. Svetlana Karavajeva, dr. Henrikas Karpavičius, dr. Žaneta Kavaliauskienė, dr. Rūta Kazlauskaitė, dr. Loreta Kelpšienė, dr. Ala Kovierienė, dr. Regina Kvašytė, dr. Alfredas Lankauskas, dr. Alar Leibak, dr. Nijolė Litevkienė, dr. Kristina Matuzevičiūtė, dr. Aleksandra Mileva, dr. Dalia Miniauskienė, dr. Evandželina Petukienė, dr. Karolina Kanišauskienė, dr. Nerijus Ramanauskas, dr. Sergėjus Rimovskis, dr. Dalė Roikienė, dr. Solveiga Skunčikienė, dr. Asta Slotkienė, dr. Solveiga Sušinskienė, dr. Gediminas Valiulis, dr. Jūratė Valuckienė, dr. Jolanta Vaskelienė, dr. Dalia Čikotienė, dr. Janina Šeputienė, dr. Laura Šukienė, dr. Kęstutis Žilinskas

Lektoriai: dr. Dainius Balbonas, Sigitas Balčiūnas, Ineta Beniušienė, Edvardas Bielskis, Martynas Brazauskas, Karolina Butkuvienė, Donatas Dervinis, dr. Gražvydas Felinskas, Lina Giedrimienė, Anželika Gumuliauskienė, Aida Jankauskienė, Virgilijus Januška, dr. Gabrielė Jasiūnienė, dr. Vaidotas Kanišauskas, dr. Jurgita Karalevičienė, Andrius Kazlauskas, dr. Martynas Kazlauskas, dr. Ilona Kerienė, Violeta Kiurienė, dr. Neringa Klovienė, dr. Oksana Mejerė, dr. Jurgita Joniškienė, Renata Navickienė, Žilvinas Norgėla, Dalia Petrovienė, dr. Lolita Petrulionė, dr. Simona Potelienė, Beatričė Poškuvienė, dr. Laura Prascevičiūtė, Marius Reizgevičius, Jonas Roličius, dr. Dovilė Ruplienė, dr. Artūras Sabaliauskas, Vitalijus Skačkovas, Mindaugas Stoncelis, Ernestas Stravinskas, dr. Lina Tankelevičienė, dr. Rita Toleikienė, Vilma Tubutienė, dr. Rimanta Vainorienė, dr. Edita Valiulienė, dr. Danguolė Šavareikienė, Algirdas Malakauskas.

Asistentai: Virginija Janišauskienė, Akvilina Deveikytė

 

Mokslo darbuotojai:

Vyriausieji mokslo darbuotojai: dr. Diana Cibulskienė, habil. dr. Arvydas Juozapas Janavičius, dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, dr. Renata Macaitienė, dr. Leonidas Sakalauskas, dr. Ingrida Šaulienė, dr. Virginija Stefanija Šidlauskienė

Vyresnieji mokslo darbuotojai: dr. Mindaugas Butkus, dr. Milda Damkuvienė, dr. Regina Kvašytė, dr. Kristina Matuzevičiūtė, dr. Juozas Pabrėža, dr. Rasa Pocevičienė, dr. Rytis Urniežius, dr. Jolanta Vaskelienė, dr. Darius Šiaučiūnas, dr. Laura Šukienė

Mokslo darbuotojai: dr. Dalia Jakaitė, dr. Vita Juknevičienė, dr. Remigijus Laurutis, dr. Raimondas Zemblys, dr. Reda Šatūnienė

Jaunesnieji mokslo darbuotojai: Sigitas Balčiūnas, Edvardas Bielskis, Gintautas Jazdauskas, dr. Ramunė Klevaitytė, Oksana Mejerė, Saulius Niauronis, Asta Volbikienė

 

Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ 

Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ specialistai:  Vaida Antanavičiūtė, Irma Glincerienė, Nijolė Kardelienė

Vyresnieji laborantai: Dovilė Dovydaitytė, Violeta Kovieraitė, Birutė Poškienė

Laborantai: Edvardas Bielskis, Ilona Kerienė, Algis Kisielius