Vardas, Pavardė

Doktorantūros pradžia

Patvirtinta (numatoma) tema Darbo vadovas, institucija
Jovita Starkutė 2011 m.

Studijų veiksniai, darantys įtaką dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo kultūrai

Prof. dr. A. Gumuliauskienė,

Šiaulių universitetas

Laura Martusevičienė 2013 m.

Pedagogų lyderystės kompetencijų vystymas gerosios patirties sklaidos procesuose

Prof. dr. A. Gumuliauskienė,

Šiaulių universitetas

Inesa Vietienė 2014 m

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų bendradarbiavimo proceso kokybės valdymo modeliavimas

Prof. dr. D. Malinauskienė,

Šiaulių universitetas

Skaistė Kovienė 2015 m. Pedagoginio tėvų švietimo ikimokyklinėje įstaigoje modeliavimas

Doc. dr. R. Bakutytė,

Šiaulių universitetas

Goda Stonkuvienė 2016 m. Vaikų mokėjimo mokytis kultūros ugdymui(si) palankios edukacinės aplinkos modeliavimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje

Doc. dr. E. Masiliauskienė,

Šiaulių universitetas