Apie mokslo žurnalą „Acta humanitarica universitatis Saulensis"

Acta 24 virselis
Acta 24 virselis

     

Acta humanitarica universitatis Saulensis" – Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tęstinis mokslo darbų leidinys, kuriame publikuojami darbai iš kalbotyros, literatūrologijos, istorijos, filosofijos, etnologijos ir kitų humanitarinių mokslų krypčių. Straipsniai spausdinami lietuvių, latvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Straipsniai recenzuojami redaktorių kolegijos narių arba kolegijos paskirtų recenzentų. Leidinio redaktorių kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkai.

ISSN 1822-7309 (Print)
ISSN 2424-3388 (Online)

Žurnalo numeriai

 

 

 

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Atsakomasis redaktorius / Editor-in-Chief
prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Šiaulių universitetas

Nariai:

prof. habil. dr. Ojārs Bušs, Latvijos universitāte

prof. dr. Zenonas Butkus, Vilniaus universitetas
prof. dr. Terry D. Clark, Creighton University
prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius, Šiaulių universitetas
prof. dr. Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universitetas
habil. dr. Stanisław A. Sroka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. habil. dr. Virginija Šlekienė, Lietuvos edukologijos universitetas
prof. dr. Jerry A. Varsava, University of Alberta
prof. habil. dr. Andrejs Veisbergs, Latvijas universitāte
prof. habil. dr. Gert-Rüdiger Wegmarshaus, European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
prof. habil. dr. Kazimieras Župerka, Šiaulių universitetas

Kontaktai

Mokslo darbai / Research papers
Leidžiamas nuo 2006 metų / Published since 2006
Redakcijos adresas / Address of editorial board:
Šiaulių universitetas
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
P. Višinskio g. 38, 76352 Šiauliai
Tel. (8-41) 595780
Faks. (8-41) 393 014
El. paštas: maskuliunas@su.lt