Informacija atnaujinama


 
Ekonomikos katedros mokslinės veiklos kryptys

Mokslinių tyrimų kryptys:

    • Socialinių-ekonominių procesų modeliavimas gerovės užtikrinimo kontekste.
    • Finansinių sprendimų modeliavimas finansų sistemos tvarumo kontekste.