Leidinių platinimas

Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) galima įsigyti Šiaulių universiteto išleistus leidinius.
Parduodamų leidinių sąrašai ir kainos
. Užsakyti el p.: jurate@cr.su.lt, leidyba@su.lt

Mokslo žurnalai

Acta humanitarica universitatis Saulensis
Jaunųjų mokslininkų darbai
Kūrybos erdvės
Specialusis ugdymas
Socialiniai tyrimai
Social Welfare Interdisciplinary Approach
Šiauliai Mathematical Seminar

Tęstiniai recenzuojami leidiniai
Lyčių studijos ir tyrimai

Mokslo žurnalai, leidžiami bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
Archivum Lithuanicum

Anksčiau leisti mokslo leidiniai
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos (2016 m. išėjo paskutinis žurnalo Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos numeris)
Filologija (2015 m. išėjo paskutinis žurnalo Filologija numeris).
Inter-studia humanitatis (2016 m. išėjo paskutinis žurnalo Inter-studia humanitatis numeris).
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje (2016 m. išėjo paskutinis žurnalo Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje numeris).
Mokytojų ugdymas (2016 m. išėjo paskutinis žurnalo Mokytojų ugdymas numeris).
Socialinis ugdymas (2014 m. išėjo paskutinis Socialinis ugdymas numeris).

Kiti leidiniai

Šiaulių universiteto botanikos sodo tęstinis metinis leidinys (katalogas) anglų kalba Index Seminum.
Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras atliko tyrimą ir parengė elektroninį leidinį Socialiai jautriausių moterų grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas.