Leidinių platinimas

Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) galima įsigyti Šiaulių universiteto išleistus leidinius. Parduodamų leidinių sąrašai ir kainos. Užsakyti el p.: jurate@cr.su.lt, leidyba@su.lt

Mokslo žurnalai

Acta humanitarica universitatis Saulensis
Šiauliai Mathematical Seminar
Jaunųjų mokslininkų darbai

Kūrybos erdvės
Specialusis ugdymas
Socialiniai tyrimai
Social Welfare Interdisciplinary Approach

Tęstiniai recenzuojami leidiniai
Index Seminum
Lyčių studijos ir tyrimai
Mokytojų ugdymas

Mokslo žurnalai, leidžiami bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
Archivum Lithuanicum

Anksčiau leisti mokslo leidiniai
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos
Filologija (2015 m. išėjo paskutinis žurnalo Filologija numeris).
Inter-studia humanitatis (2016 m. išėjo paskutinis žurnalo Inter-studia humanitatis numeris).
Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje (2013 m. išėjo paskutinis žurnalo Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje numeris).
Socialinis ugdymas

Kiti mokslo leidiniai

Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras atliko tyrimą ir parengė elektroninį leidinį Socialiai jautriausių moterų grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas.