TURINYS

Aneta Rostovskytė
Pratarmė
5
   
STRAIPSNIAI  
   
Visuomenės decentralizacija ir radikali vaizduotė: filosofinės įžvalgos  
   
Kęstutis Šerpetis
Socialinio chaoso kolonizacija: politinės juvenologijos epilogomentai
Social Chaos Colonization: the Political Juvenology Epilegomena

7
24
Gintautas Mažeikis
Neįmanomo fantazmas
Phantasm of an Impossible

25
40
Andrejus Chomičenko
F. Nietzsche's dramatizavimo metodas kaip pliuralistinės pasaulėžiūros prielaida
F. Nietzsche's Method of Damatisation as a Premise for the pluralistic Worldview

41
52
Jūratė Mackevičiūtė
Ekologinės transformacijos etinės refleksijos
Ethical Reflections of Ecological Transformation

53
68
Aneta Rostovskytė
Visuomenės decentralizacija kaip utopija: lietuviškoji pilietiškumo ugdymo versija
Society Decentration as Utopia: Lithuanian Version of Civil Education

69
78
   
Radikalios vaizduotės ir radikalaus mąstymo perspektyvos mene  
   
Aldis Gedutis
Radikali vaizduotė ir utopijos negalimumas: žvilgsnis iš viešnamio į kairę
Radical Imagination and Impossibility of Utopia: a Looc from Brothel to the Left

79
99
Viktorija Rusinaitė
Radikalumas, transgresija, žiniasklaida: transgresijos veikimas radikaliose šiuolaokinės meno grupės „Voina“ akcijose
Radicalism, Transgression, Media: the Functioning of Transgression in Radical Actions of the Contemporary Art Group „Voina“
100

115
   
Eseistinės visuomenės decentralizacijos ir radikalios vaizduotės refleksijos  
   
Redas Diržys
Kunst macht frei
Kunst macht frei

116
124
Jurgis Dieliautas
Marginalinis : nuo filosofijos iki kinematografo
The Marginal „I“ From Philosophy To Cinematograph

125
138
   
   
RECENZIJOS  
   
Povilas Senūta
Viskas, ką norėjote sužinoti apie smurtą, bet nedrįsote paklausti Žižeko
139
Viktorija Rusinaitė
Simbolinis smurtas ir muzika: Slavojaus Žižeko knygos „Smurtas“ apžvalga
144
Jūratė Sabašinskaitė
Kaip patys susimokame už tai, kad galėtume vartoti
150