1948 m. įsikūrė Šiaulių mokytojų instititutas, kuriame buvo dvi sekcijos – Fizikos ir matematikos bei Kalbų ir literatūros.  1954 m. Mokytojų institutas reorganizuotas į Šiaulių pedagoginį institutą, o Fizikos ir matematikos sekcija – į Matematikos bei Fizikos ir gamtos-geografijos katedras. 1956 m. Pedagoginiame institute susikuria Fizikos ir matematikos fakultetas, kuriame išlieka Matematikos katedra ir pakeitusi pavadinimą Fizikos katedra. Tačiau 1960 m. humanitarinių ir fizinių mokslų atstovai sujungiami į vieną – Fizikos, matematikos ir filologijos fakultetą, kuris gyvavo penkerius metus.

1965 m. atkuriamas Fizikos ir matematikos fakultetas su Matematikos ir Fizikos katedromis. 1972 m. nuo Matematikos katedros atskyla Matematikos mokymo katedra (kuri 2005 m. pavadinta Ugdymo sistemų katedra). Likusi Matematikos katedra gyvuoja iki 1992 m., kuomet tampa Matematikos ir informatikos katedra.

alt

alt

    1993 m.

alt

alt

   1996 m.

1997 m. Šiaulių pedagoginį institutą ir Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakulteta reorganizavus į Šiaulių universitetą, Matematikos ir informatikos katedra skyla į dvi savarankiškas Matematikos ir Informatikos katedras, kurios savo veiklą pradėjo tuometiniame Fizikos ir matematikos fakultete ir iki šiol gyvuoja 2004 m. įkurtame Matematikos ir informatikos fakultete.

 

alt

alt

2008 m.

alt

alt

2008 m. Katedros jubiliejus.


2013 m. gruodžio 6 d. paminėta Matematikos katedros 65-erių metų sukaktis

alt

alt