IN-15 gr. STUDENTŲ DĖMESIUI!

2019-01-21 9.00 val. vyks Programinės įrangos projektavimo ir valdymo praktikos atsiskaitymas.

Praktikos ataskaitas į Informatikos katedros 102 kab. pristatyti iki sausio 15 d. (antradienio) 17 val. 


INFORMACIJA STUDENTAMS, BAIGIAMUOSIUS DARBUS GINSIANTIEMS 2019 M. SAUSĮ!

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI KVALIFIKACINĖJE KOMISIJOJE vyks:

  • 2019-01-16 10.00 val. 302 aud. SP FINANSŲ MATEMATIKA (FIM-15 gr.)SĄRAŠAS

Baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą reikia įkelti iki sausio 7 d., atspausdintus ir el. forma į katedros 102 kab. pristatyti iki sausio 10 d. (ketvirtadienio) 13 val. 

  • 2019-01-18 10.00 val. 223 aud. SP PROGRAMŲ SISTEMOS (ISIN-13 gr.)SĄRAŠAS
  • 2018-01-18 11.00 val. 223 aud. SP INFORMACINIŲ TECNOLOGIJŲ VALDYMAS (ITVM-17 gr.)SĄRAŠAS

Baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą reikia įkelti iki sausio 8 d., atspausdintus ir el. forma (2 egz.) į katedros 102 kab. pristatyti iki sausio 14 d. (pirmadienio) 13 val. Baigiamojo darbo aprašą ir praktinę dalį paskirtiems RECENZENTAMS galite išsiųsti el. paštu.

VISI BAIGIAMIEJI DARBAI TURI BŪTI PATIKRINTI DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠTINGUMO. Patikrą atlieka doc. dr. J. Vaskelienė, el. p. jolanta.vaskeliene@su.lt 

DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ VYKS 2019 M. SAUSIO 31 D. ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE.


Magistro studijų programos MATEMATIKA (Mat(M)-18 gr.) studentams!

2018-2019 m. m. pavasario semestro darbo savaitės

1. 02.25-03.01

2. 03.18-03.22

3. 04.08-04.12

4. 05.13-15.17


KURSINIŲ, BAKALAURO, MAGISTRO darbų tematikų, baigiamųjų darbų vadovų studijų programoms

PROGRAMŲ SISTEMOS (IN-15; IN-16 gr.) SĄRAŠAS,

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (IT-15 gr.), INFORMATIKOS INŽINERIJA (ISIT-13 gr.) SĄRAŠAS.

Prašymų formos KD, BD, MD.


INFORMACIJA BAIGIAMŲJŲ KURSŲ STUDENTAMS!

Šiaulių universiteto Rektoriaus įsakymas (2017-05-02, Nr. v-166) ir baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarkos aprašo bendrieji principai. DOKUMENTAS.

Ištrauka:

„... Studentas elektroninę baigiamojo darbo versiją įkelia į eLABa talpyklą http://www.elaba.lt originalumo patikrai ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki baigiamojo darbo gynimo.“

Šiaulių universiteto elektroninių dokumentų (baigiamųjų darbų) įkėlimo į eLABa tvarkos aprašas. DOKUMENTAS.

Šiaulių universiteto Rektoriaus įsakymas (2018-04-19, Nr. V-178). Dokumentas

Bakalauro ir magistro darbų kalbos taisyklingumo vertinimo aprašas. Dokumentas


 Šiaulių universiteto Studijų prorektoriaus potvarkis. PRIEŠŠVENTINIŲ DIENŲ PASKAITŲ GRAFIKAS


Informatikos katedros dėstytojų

KONSULTACINĖS VALANDOS


 Studentų apklausa apie studijuotus dalykus. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie konkretaus studijuoto dalyko turinį bei dėstymo kokybę.


DĖMESIO! NUO SAUSIO 1 D. JŪSŲ STUDIJAS KURUOJA INFORMATIKOS KATEDRA. ATKREIPKITE DĖMESĮ SPAUSDINDAMI TITULINIUS BD LAPUS, ANTRAŠTES IR KT.


Informatikos mokslų krypties studijų programų studentams

Informatikos bakalauro SP baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo reglamentas

Sistemų projektavimo ir realizavimo praktikos planas ir ataskaita

Bendrieji reikalavimai informatikos mokslų krypties baigiamiesiems darbams


Matematikos mokslų krypties studijų programų studentams

Baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai

Matematikos krypties praktikos atlikimo metodiniai nurodymai

Mokomoji medžiaga