Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas Gintautas Mažeikis

 TURINYS

Patricija BielskienėPratarmė: Kultūros industrijos svarba 4
Patricija BielskienėKultūrinių / kūrybinių industrijų genezė ir gairės (Santrauka)7
Milda LaužikaitėLietuvos kultūros politika: analizės eskizai (Santrauka)25
Jurgis DieliautasSpontaniškumas kaip pasipriešinimas kultūrinei industrijai (Santrauka)46
Gintautas MažeikisKūrybinės industrijos: nuo kasdienybės revoliucijos
iki įdarbintos fantazijos (Santrauka)
66
Jūratė ČernevičiūtėGyvenimo stilius ir vartojimas (Santrauka)95
Nijolė LaužikienėJūros šventės įtaka Klaipėdos miesto vystymuisi (Santrauka)108
Jekaterina LavrinecNobrow: naujasis personažas šešėlių teatre (Santrauka)126
Auridas Gajauskas Religinės industrijos kaip socialinės reabilitacijos programa (Santrauka) 141