Kontaktai:
P. Višinskio g. 25-118, Šiauliai
El. p. mokslo.institutas@su.lt  
Tel. (8 41) 595 860
(8 41) 595 864
Vidaus tel. 860; 864

Apie Šiaulių universiteto Mokslo institutą

Šiaulių universiteto Mokslo institutas įsteigtas 2014-12-03 Šiaulių universiteto tarybos sprendimu.

Instituto veiklos tikslas – vykdyti mokslinį tiriamąjį, ekspertinį, orientuotą į inovacijas, darbą plėtojant aukštos kokybės pridėtinę vertę kuriantį mokslą prioritetinėse regiono ir šalies darnaus vystymosi srityse bei pripažįstamą tarptautinėje erdvėje, taip pat plėtoti mokslo konsultacinę ir šviečiamąją veiklą.
Šiaulių universiteto mokslo institute veikia 4 mokslo centrai, vykdantys, plėtojantys ir koordinuojantys mokslo fundamentinę, taikomąją, konsultacinę ir šviečiamąją veiklas, atliepiant Universiteto mokslinės veiklos tikslus ir prioritetus. O Universiteto socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis stiprina bei tarpininkauja kryptingai inicijuojant ir plėtojant užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, skatina inovacijų plėtrą ir skleidžia mokslinės veiklos rezultatus visuomenei Tarpsektorinės partnerystės centras.

 

Cibulskiene
Cibulskiene

Diana Cibulskienė
Mokslo instituto direktorė, profesorė, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė

Diana Cibulskienė:  sukūrė įmonių kapitalo struktūros formavimo modelį, kuris sudaro galimybes įmonėms suformuoti tikslinę veiklos finansavimo struktūrą, leidžiančią maksimizuoti įmonės ekonominę pridėtinę vertę finansų rinkų globalizacijos sąlygomis; tiria investavimo ir finansavimo sprendimų modernizavimo galimybes, regionų vystymosi tendencijas, finansinės paramos grąžos vertinimą.

Publikacijos<<

diana.cibulskiene@su.lt
diana.cibulskiene@gmail.com

 

 

 

 

Mokslo instituto centrai