Kontaktai:
P. Višinskio g. 25-118, Šiauliai
El. p. mokslo.institutas@su.lt  
Tel. (8 41) 595 860
(8 41) 595 864
Vidaus tel. 860; 864

Apie Šiaulių universiteto Mokslo institutą

Šiaulių universiteto Mokslo institutas įsteigtas 2014-12-03 Šiaulių universiteto tarybos sprendimu.

Instituto veiklos tikslas – vykdyti mokslinį tiriamąjį, ekspertinį, orientuotą į inovacijas, darbą plėtojant aukštos kokybės pridėtinę vertę kuriantį mokslą prioritetinėse regiono ir šalies darnaus vystymosi srityse bei pripažįstamą tarptautinėje erdvėje, taip pat plėtoti mokslo konsultacinę ir šviečiamąją veiklą.
Šiaulių universiteto mokslo institute veikia 4 mokslo centrai, vykdantys, plėtojantys ir koordinuojantys mokslo fundamentinę, taikomąją, konsultacinę ir šviečiamąją veiklas, atliepiant Universiteto mokslinės veiklos tikslus ir prioritetus. O Universiteto socialinę partnerystę su nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešojo, privataus sektorių ir nevyriausybinėmis organizacijomis stiprina bei tarpininkauja kryptingai inicijuojant ir plėtojant užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus, skatina inovacijų plėtrą ir skleidžia mokslinės veiklos rezultatus visuomenei Tarpsektorinės partnerystės centras.

Mokslo institutą kuruoja laikinai einanti mokslo ir meno prorektorės pareigas prof. dr. Diana Cibulskienė

Mokslo instituto centrai