Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

Socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinio darbuotojo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Jungtinė programa su Rėzeknės technologijų akademija Latvijoje

Konkursinio balo sandara:

0,4 Istorija

0,2 Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Studijose pasirengiama dirbti socialiniu darbuotoju, gebančiu teikti ir socialinės reabilitacijos paslaugas. Tokie specialistai itin reikalingi šeimynose, savivaldybės institucijose, medicinos, socialinės reabilitacijos įstaigose, darbui su rizikos šeimomis ir pan.
  • Darbas socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų, socialinės rizikos, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos ir kt. centruose.
  • Galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas socialinio darbo (ŠU vykdo kartu su universitetine aukštąja mokykla Latvijoje)  arba artimos krypties magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Praktika. Per 16 kreditų praktikų atliekama Lietuvos ir Latvijos įstaigose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Taikomas nuotolinis ir mišrus nuotolinis mokymasis (30 proc. dalykų) bei lankstus studijų užduočių organizavimas.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Elvyra Acienė, prof. dr. Ingrida Baranauskienė, prof. dr. Liuda Radzevičienė, prof. dr. Remigijus Bubnys, doc. dr. Daiva Alifanovienė, dr. Aistė Batūraitė, doc. dr. Asta Vaitkevičienė, lekt. Odeta Šapelytė.

Studijų tarptautiškumas: pagrindiniai programos akademiniai partneriai užsienyje iš Latvijos, Ukrainos, JAV universitetų.

ĮSIDĖMĖK! :) Programos unikalumas – orientacija į socialinės reabilitacijos aspekto ir tarpkultūrinės patirties integravimą į socialinio darbo lauką.

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas

 

PUP Studentas kalba 12