Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija

Jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.)
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinis darbuotojas
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
1271 Eur

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Studijuodamas gilinsiesi į šiuolaikines socialinio darbo bei kitų socialinių mokslų teorijas, praktinius atvejus, juos tirsi ir mokysies tyrimo rezultatus pristatyti specialistų bendruomenei. Baigęs studijas, būsi pasirengęs dirbti socialinės apsaugos sistemoje, pirmiausia socialiniu darbuotoju. Gebėsi teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas, kompleksiškai vertinti asmens, grupės socialinius poreikius, spręsti kylančias problemas, vertinti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti.


Karje­ros galimybės.
Galėsi dirbti socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų, socialinės rizikos, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos, dienos užimtumo centruose, priklausomybių, migrantų, kalinių reabilitacijos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat galėsi kurti savo verslą.


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 
 
 
 
 
 

Grįžti