Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Kvalifikacinis laispnis, kvalifikacija
Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis, pe­dagogo kvalifikacija

Konkursinio balo sandara

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas.
 
Metinė studijų kaina
2248 Eur

Studijuodamas susipažinsi su pažangiąja šalies ir tarptautine edukacine patirtimi, pedagogų rengimo praktika, bendradarbiausi su socialiniais partneriais. Pedagoginių praktikų metu stebėsi, analizuosi, organizuosi ir vertinsi ugdymo procesą. Tapsi aukštos kvalifikacijos pedagogu (pradinių klasių mokytoju, vaikų darželio auklėtoju), pasirengusiu dirbti su ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikais, mokėsi įvertinti jų poreikius ir gebėjimus.


Karjeros galimybės. Galėsi dirbti valstybinėse ir privačiose pradinėse mokyklose arba ikimokyklinėse įstaigose bei kitose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose institucijose.
Studijas tęsti edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.
 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti