Integruotų gamtos mokslų pedagogika

NAUJA UNIKALI STUDIJŲ PROGRAMA!
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (4 m.).
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas

Konkursinio balo sandara

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Privalomas motyvacijos įvertinimas.
 
Metinė studijų kaina
2248 Eur

Tapsi aukštos kvalifikacijos pedagogu, turėsi įvairių gamtos mokslų žinių, gebėsi modeliuoti, tobulinti ir nuosekliai plėtoti gamtamokslinio ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinių gamtos mokslų ir visuomenės raidos patirtį ugdymu užsiimančiose institucijose.

Karjeros galimybės. Galėsi dirbti šalies bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, kitose švietimo ir ugdymo bei kultūros institucijose, galėsi konsultuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais.

Baigęs studijas galėsi tęsti mokslus edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuoja destytojai

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:
 

Grįžti