Kultūrinė edukacija*

NAUJA UNIKALI STUDIJŲ PROGRAMA!

 

Švietimo ir ugdymo studijų kryptis
 
Gretutinė kryptis – verslas
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijuojami dalykai)
 
Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Švietimo ir ugdymo bakalauro laipsnis
 
Pasirinkus gretutines verslo administravimo studijas – švietimo ir ugdymo ir verslo bakalauro laipsnis.
Pasirinkus gilinamąjį neformaliojo meninio ugdymo studijų bloką – švietimo ir ugdymo krypties bakalauro laipsnis.
 
Konkursinio balo sandara
0,4 Lietuvių kalba ir literatūra
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Istorija
 
Metinė studijų kaina
2248 Eur
 
Tapsi edukatoriumi, padėsi jauniems žmonėms suvokti sudėtingus socialinius įvykius ir dalyvauti juose. Gebėsi panaudoti kultūrinę aplinką asmenų kultūriniam švietimui ir ugdymui, tarpininkauti tarp kultūros, meno, švietimo institucijų ir visuomenės. Verslo studijų krypties dalykai padės išsiugdyti kompetencijas, leisiančias kurti darbo vietas. Neformaliojo meninio ugdymo studijos padės tikslingai panaudoti meno raiškos būdus edukacinėje veikloje.
 
Karjeros galimybės. Galėsi dirbti kultūros, rekreacijos institucijose, muziejuose, jaunimo organizacijose ir kitose socioedukacinę veiklą vykdančiose institucijose, užsiimti individualia edukatoriaus veikla.
 
Studijas galėsi tęsti edukologijos, verslo ir vadybos krypčių grupės ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.
 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Daugiau informacijos čia

 * 2017 m. studentų priėmimas vyks į aukštesnį kursą

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti