Matematika

Matematikos mokslų bakalauro laipsnis
Gretutinės studijos: informacinės technologijos arba pedagogika
Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Matematika        
0,2 Informacinės technologijos arba fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje

  • Programa atnaujinta pagal socialinių partnerių rekomendacijas ir akredituota tarptautinių ekspertų.
  • Programa rengia specialistus, turinčius išlavintą analitinį ir kritinį mąstymą, gebančius modeliuoti, analizuoti, spręsti prognozavimo bei optimizavimo uždavinius, valdyti didelius duomenų srautus.
  • Baigę gretutines Informacinių technologijų studijas absolventai turės informacinių sistemų valdymo, programavimo, duomenų bazių kūrimo, informacijos saugos užtikrinimo įgūdžių; galės dirbti duomenų analizės specialistais, programuotojais, optimizavimo modelių kūrėjais ir įgyvendintojais.
  • Baigę gretutines Pedagogikos studijas absolventai įgis pedagogo kvalifikaciją ir turės pedagogikos, įtraukaus ugdymo, e. mokymo/-si taikymo įgūdžių; galės dirbti matematikos mokytojais, dėstytojais, vykdyti STEAM krypties neformaliojo vaikų švietimo programas bei įgyvendinti sumanios specializacijos strategijas.
  • Tarptautinis atvirumas – kiekvieną semestrą planuojama vieną dalyką dėstyti anglų kalba.
  • Aukšti studentų įsidarbinimo rodikliai – po pusės metų nuo studijų baigimo dirba visi absolventai, dalis – jau paskutiniąjame kurse.

Praktika. Dvi praktikos: pasirinktinai Lietuvoje arba užsienyje. Gamybinė praktika atliekama verslo įmonėse, finansų įstaigose (bankuose, draudimo bendrovėse) ir valstybinėse institucijose (pvz., „Sodra", „Registrų centras", „Ligonių kasa", VMI), pedagoginė praktika – švietimo institucijose.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Galimybė studijuoti mišriu nuotoliniu būdu bei pagal lankstų / individualizuotą studijų planą.

Žinomi šios programos absolventai: Audronė Ananevienė (AB „Lietuvos draudimas" turto draudimo portfelio valdytoja ir rizikos vertintoja), Giedrius Markevičius (Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto Debesų kompiuterijos kompetencijų centro vadovas), Violeta Balinskaitė (Londono imperatoriškojo koledžo dėstytoja), K. Kriliauskaitė (Swedbank Kapitalo pakankamumo ataskaitų rengimo departamento specialistė).

ĮSIDĖMĖK! :) Tai vienintelė studijų programa Šiaurės Lietuvoje, orientuota į sinerginį matematinių ir informacinių technologijų kompetencijų ugdymą.

 

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/Šiaulių universitetas  

EkA Studentas kalba 6