Priėmimas į pirmosios pakopos studijas Universitete vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą.

Priėmimas (tiek bendrasis, tiek institucinis) į studijas vykdomas konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka:

  1. stojamosios studijų įmokos, jei ji numatyta, mokėjimas;
  2. prašymo leisti dalyvauti konkurse pateikimas;
  3. dokumentų registravimas;
  4. stojamųjų egzaminų, jei jie numatyti, laikymas;
  5. studijų sutarties pasirašymas.

Minimalūs reikalavimai stojantiems į Šiaulių universitetą

Papildomi balai stojantiems į valstybes nefinansuojamas studijų vietas

2018 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos

Priėmimo metu pateikiami dokumentai

Bendrasis priėmimas

Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Stojamosios studijų įmokos mokėti bendrojo priėmimo metu nereikia.

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į Šiaulių universiteto valstybės nefinansuojamas studijų vietas skiriami papildomi balai. (Skaityti daugiau)

Studijų sutartys su pakviestaisiais pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

 

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755
El. p. studijuok@su.lt