Visuomenės sveikata

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.)

Kvalifikacinis laipsnis
Sveikatos mokslų bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Biologija
0,2 Chemija ar matematika
0,2 Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
2242 Eur
 
Visuomenes sveikata bsp int
Visuomenes sveikata bsp int
 

Ko išmoksiu?

Studijų metu išmoksi stebėti, analizuoti, vertinti aplinkos ir rizikos veiksnius, darančius įtaką visuomenės sveikatai, įgysi gebėjimų
vertinti ir ugdyti skirtingų visuomenės grupių asmenų turimas sveikos gyvensenos kompeencijas, organizuoti visuomenės sveikatos
priežiūrą įvairiose sveikatos priežiūrą vykdančiose organizacijose bei švietimo įstaigose.

Kokios galimybės tęsti studijas?
Galėsi tęsti studijas reabilitacijos bei kitų biomedicinos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose.

Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas būsi aukštos profesinės kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistas.
Galėsi dirbti visuomenės sveikatos biuruose ir centruose, sveikatos priežiūros, švietimo ir
ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, už sveikatos priežiūrą atsakingose tarnybose.

Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis

Renata Juknienė,
tel. nr.  (8 41) 595 731, (8 656) 33 914,

 

Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

 

Grįžti