Gamtamokslinis ugdymas

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Lietuvių kalba ir literatūra

0,2 Matematika arba informacinės technologijos

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Istorija