Gamtamokslinis ugdymas

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Biologija

0,2 Chemija arba matematika

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra