Dalyko pedagogika

Lietuvių kalba, istorija, anglų kalba: vieno arba dviejų mokomųjų dalykų mokymas

Ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos15 valstybės finansuojamų vietų!

Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.

Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis.