Programų sistemos

Informatikos mokslų bakalauro laipsnis

Nuolatinės (4 metai; 240 kreditų) studijos

Konkursinio balo sandara:

0,4 Matematika

0,2 Informacinės technologijos arba fizika

0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2 Lietuvių kalba ir literatūra