Socialinė pedagogika

Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Nuolatinės studijos (4 metai; 240 kreditų)

Specializacija: pedagoginis psichologinis konsultavimas

Svarbi informacija:

  Stipendija   studiju programu planas   dokumentu teikimas  

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto dalimi – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija! Daugiau apie tai skaitykite ČIA.

 

Konkursinio balo sandara:

socialine ped naujausias

Motyvacijos vertinimo procesas ir sąlygos detalizuojamos LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

Studijų tikslas – parengti aukštos profesinės kvalifikacijos socialinio ugdymo specialistus, kurie užtikrins vaiko saugumą bei jo teisę į veiksmingą ugdymą(si), disponuodami nuolat atnaujinamomis dalykinėmis žiniomis, bendradarbiaudami ir konsultuodami ugdymosi proceso dalyvius, vadovaujantis humanistinėmis egzistencinėmis vertybinėmis nuostatomis, taip didinant švietimo pagalbos veiksmingumą.

Tavo studijos, karjeros galimybės ir paklausa darbo rinkoje:

  • studijose pasirengiama dirbti socialiniu pedagogu, gebančiu užtikrinti vaiko saugumą bei jo teisę į veiksmingą ugdymą(si), organizuoti ir teikti socialinę  pedagoginę pagalbą vaikui, šeimai, mokyklos bendruomenei;
  • absolventai galės dirbti: švietimo, socialinę pedagoginę veiklą vykdančiose institucijose (mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo institucijose ir pan.), pedagoginėse psichologinėse tarnybose, vaikų, asmenų, turinčių negalią, ir kt. dienos centruose, vaikų globos institucijose / šeimynose, socializacijos centruose ir pan.;
  • galimybė tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompetencijas ugdymo mokslų arba artimos krypties magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Praktika. Socialinis pedagogas nuolat veikia kintančioje aplinkoje, kuri reikalauja kritiško situacijos vertinimo ir kūrybiškumo, asmeninio bei profesinio tobulėjimo. Todėl praktika atliekama šeimos centruose, įvairiose ugdymo institucijose. Vyksta konsultavimo praktika ir supervizijos. Yra galimybė dalį laiko studijuoti užsienio (Latvijos, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Portugalijos, ir kt.) aukštosiose mokyklose, atlikti tarptautinę praktiką.

Studijų prieinamumas ir lankstumas. Taikomas nuotolinis ir mišrus nuotolinis mokymasis (30 proc. dalykų) bei lankstus, į studentą orientuotų studijų bei užduočių organizavimas.

Programos profesoriai, dėstytojai: doc. dr. Daiva Alifanovienė, prof. dr. Remigijus Bubnys, doc. dr. Asta Vaitkevičienė, lekt. Odeta Šapelytė, doc. dr. Darius Gerulaitis, prof. dr. Liuda Radzevičienė, dr. Kristina Rūdytė ir kt.

ĮSIDĖMĖK!

Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnyba: tel. (841) 595 755, el. p. studijuok@su.lt 

 

Naujienos studijų programos socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/socialinis.darbas.su.lt/

Naujienos socialiniuose tinkluose: facebook.com/siaul.university/  

Studentas kalba 3