Kūno kultūra

Pedagogikos studijų kryptis

Specializacijos*
Sporto pedagogika, sporto vadyba

* Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.) (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija
Dalyko pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis, pedagogas
0,4 Sporto pasiekimai**
0,2 Biologija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

** Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai pagal dešimtbalę skalę vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tvarka, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus.

Privalomas motyvacijos įvertinimas.

Metinė studijų kaina 
Nuolatinės – 2248 Eur

Baigęs šią studijų programą, būsi kūno kultūros ir sporto pedagogas, gebėsi analizuoti mokinių sportinį ugdymą, įžvelgti jo tendencijas, derinti fizinių pratimų taikymo technologijas, naudoti įvairias mokslinio tyrimo metodikas. Specializacijų dalykai padės taikyti efektyvias vaikų kūno kultūros ugdymo(si) sistemas, numatyti vaiko raidos perspektyvas, suvokti šiuolaikines jaunųjų sportininkų ugdymo tendencijas, valdyti vaikų kūno kultūros ugdymą(si).

Karjeros galimybės. Baigęs studijas galėsi dirbti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo institucijose, sveikatos ir sporto klubuose, visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose.

Tęsti studijas galima edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 
Kitos Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studijų programos:

Grįžti